TPB NGÔ DỰ

Địa chỉ: Cụm Bàu Đưng, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Nhập ngũ 1968, theo học khóa sĩ quan Đồng Đế, căn bản thiết giáp. Sau ra phục vụ thiết đoàn 5 kỵ binh, đổi về thiết đoàn 18 kỵ binh, đến tháng 9-1971 về thiết đoàn 17 kỵ binh do đại tá Nguyễn Xuân Dung làm thiết đoàn trưởng.

Bị thương ngày 4-5-1974 trên đường đến mục tiêu từ động Ông Đô đến căn cứ McNamara. Cụt chân trái, chân phải gãy đùi đến bây giờ vẫn còn nẹp sắt, gãy 2 tay, xương sống bể 2 ngang thắt lưng dài 6cm rộng 2 cm.

>>> Chứng chỉ tốt nghiệp trường Hạ sĩ quan

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Thẻ căn cước quân nhân trang 1     trang 2


Cập nhật của TLBT:

Jul-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền).

Jan-13-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gửi tiền).

Sep-20-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gửi tiền).

Aug-01-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo) Ghi chú: Người ký nhận là Nguyễn Thị Thú (vợ của Ngô Dự)

Jul-16-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền).