THƯƠNG PHẾ BINH NGÔ THANH PHƯƠNG

Địa chỉ: 245/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận B́nh Thạnh, Sài G̣n.

Sinh 1953. Số quân 73/009.431, tiểu đoàn 1, trung đoàn 10, sư đoàn 7 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải, găy 2 xương ống quyển chân trái trong cuộc hành quân tại Mộc Hóa, Kiến Tường. Đang c̣n nằm điều trị th́ đất nước xảy ra cơn biến động 30-4-1975.

>>> Thư xin trợ giúp trang 1     trang 2

>>> CMND 020547439


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh