TPB NGÔ VĂN LÃNH

Địa chỉ: tổ 1, thôn 4, xã Bình Trung, Quãng Nam.

Sinh ngày 23-12-1954. Số quân 74/209.186, hạ sĩ, pháo đội C, tiểu đoàn 44 pháo binh, trực thuộc sư đoàn 2 bộ binh.

Bị thương cụt hai chân ngày 25-9-1972 tại Thừa Thiên, Huế.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Báo cáo tổn thất trang 1      trang 2 


Cập nhật của TLBT:

Jul-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gửi tiền)

Sep-20-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gửi tiền)

Aug-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền).