THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN ÂU

Địa chỉ: 632 Quang Trung, TP Quăng Ngăi.

Sinh 27-10-1942. Số quân 62/217.098, hạ sĩ, đại đội 21, quân y, KBC 4076.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 17-7-1972, cụt tay trái, găy tay mặt.

>>> Tờ bệnh lư

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh