THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN BÔNG

Địa chỉ: thôn Thủy Tụ, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 2-8-1937. Số quân NQ/107.004.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 1972 ông bị thương găy hai xương và đứt gân chân phải, liệt ngay, trúng đạn cột sống nên liệt luôn chân trái, bụng mổ 3 lần.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng thư quân vụ

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 190276318


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh