THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN ĐỊCH

Địa chỉ: đội 7, thôn Ba Lăng, xă Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 3-2-1938. Số quân 58/204.526, hạ sĩ, sư đoàn 25, trung đoàn 51, tiểu đoàn trưởng là đại úy Tôn Thất Gi.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 190595455


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh