THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN Đ̀NH SỐ

Địa chỉ: 45/3B Tây Kim, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1934. Số quân 54/301.278, trung sĩ, tiểu đoàn 202, công binh chiến đấu.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 1971, ông bị thương cột sống khiến liệt hai chân, không kiểm soát được tiêu tiểu. Cấp độ tàn phế 100%. V́ nằm nhiều nên lưng và hai mông bị lỡ loét nhức nhối.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh