TPB thiếu úy NGUYỄN ĐƠN

Địa chỉ: thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, Huế.

Điện thoại: 0168-384-0821

Số quân 74/216173, cấp bậc thiếu úy, khóa 11/72 Đồng Đế, trung đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 466, tiểu khu Vĩnh Long, KBC 4668.

Bị thương ngày 02/4/1974 tại chi khu Tam Bình, cụt hai chân.

Điều trị tại quân y viện Phan Thanh Giản, trung tâm hồi lực 4, Cần Thơ cho đến ngày 01/5/1975.

>>> Hình xưa


Cập nhật của TLBT:

Feb-09-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền

Apr-27-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Aug-01-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo) (Phần quà này của một vị ẩn danh nhờ gởi giùm)

Jul-24-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)