THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN HẬU

Địa chỉ: xóm Mỹ An, thôn Mỹ Phú, xă Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Số quân 52/209.921, KBC 7469.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 1-8-1974 ông bị thương cụt chân phải.

>>> Sổ chiến thương


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh