THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN HOÀNG BÁ

Địa chỉ: 69/1A ấp Bạch Lâm, xă Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1953. Số quân 73/123.883, tiểu đoàn 46 pháo binh, KBC 6414.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 1972 ông bị thương cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh