THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN HOÀNG LONG

Địa chỉ: 2052/G khu 7, ấp Bến Nôm 1, xă Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Sinh ngày 9-2-1951, số quân 71/031.478, hạ sĩ, nhảy dù.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt 2 chân tại chiến trường Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 270947988


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh