TPB NGUYỄN HỒNG MINH

Địa chỉ: 431/7 Nơ Trang Long, tổ 60, phường 13, quận Bình Thạnh, Saigon.

Sinh 1948. Số quân 68/192.049, binh nhì, tiểu đoàn 3, thủy quân lục chiến, KBC 3337.

Ngày 3-1-1974, ông bị thương cụt chân trái tại Quãng Trị.

Ông có một vợ và một con trai. Vợ ông tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1967, bị mù cả hai mắt. Con trai ông tên Nguyễn Thành Lễ, sinh năm 1996. Cuộc sống của ông vô cùng khốn đốn vì bản thân bị tàn phế, vợ lại mù lòa, con còn nhỏ dại. Cuộc sống hằng ngày phải dựa vào chiếc xe lăn, kiếm sống lây lất bằng việc bán vé số dạo.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

May-03-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-03-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-08-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo) (>>> Thư cảm ơn)