THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN HỮU NINH

Địa chỉ: xóm 6, An Hội Nam 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 9-9-1952. Số quân 72/697.542, hạ sĩ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cột sống, liệt hai chân.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210107063


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh