THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN L

    Địa chỉ: tổ 15, khối 7, phường Nghĩa Chnh, thị x Qung Ngi, tỉnh Qung Ngi.

    Thương tật: cụt hai chn.

    >>> Trch lục chiến thương

    Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT (do cc n nhn ở hải ngoại đng gp) đ gởi tặng $100 USD.

 

   

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh