THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN MAI 2

Địa chỉ: thôn Trường An, xă Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quăng Nam.

Sinh 21-7-1934. Số quân 54/203.767, hạ sĩ I, tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4, sư đoàn 2.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Vào ngày 26-12-1968, trên đường đi tiếp tế lương thực, xe bị ḿn nổ tung lên, đại đội của ông bị chết 8 người, bị thương 6 người trong đó có ông bị găy hai chân làm 3 khúc, tay phải và đầu nứt ḷi tủy. Ông phải điều trị ở Tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) trong một thời gian dài và được giải ngũ với cấp độ tàn phế 90%.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 200770295


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh