THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN MÊN

Địa chỉ: đội 4, thôn Điền Chánh, xă Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 20-2-1935. Số quân 35/273.042, hạ sĩ, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh