TPB trung úy NGUYỄN NGHỆ (đã qua đời 17-3-2009)

Địa chỉ: xóm Rèn cầu vực, quốc lộ 1A, Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế.

Số quân: 69/207989, cấp bậc trung úy, đơn vị ĐĐTS1/TRĐ1BB/SĐ1, KBC 4447.

Thương tật:

Bị thương 13-01-1974 tại tọa độ YD:777073 tây nam Huế cụt hai chân và tay trái 100%.

>>> Giám định y khoa

>>> Bức tâm thư trang 1,     trang 2-3,    trang 4


Cập nhật của TLBT:

12-10-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

27-02-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

July-18-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) Gia đình của ông Nguyễn Nghệ cho biết ông đã qua đời ngày 17-3-2009, số tiền được tặng cho gia đình của ông (>>> Biên nhận)