THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NGỌC THU

Địa chỉ: 271/44/3 khu phố 2, đường Lê Văn Lương, phường Tân Qui, quận 7, Saigon.

Sinh 30-12-1949. Số quân 69/701.721, trung sĩ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 28-3-1973, ông bị thương cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 023324644


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh