Chuẩn úy TPB NGUYỄN PHƯƠNG

Địa chỉ: A27/4 Lương Định Của, khu phố 5, p. An Khánh, q. 2, Sài G̣n.

Sinh 1951. Số quân 71/125.032, chuẩn úy, tiểu đoàn 130, tiểu khu Thừa Thiên.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân và 5 ngón tay trái vào ngày 20-2-1975.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 26-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh