TPB NGUYỄN TẤN VĂN

Địa chỉ: 435 Nguyễn Tri, thnh phố Qung Ngi, tỉnh Qung Ngi.

Sinh 06-02-1947.

Số qun: 67/102.554, binh nhất, tiểu đon 7 nhảy d, KBC 4919.

Bị thương tại lin kết 81, Qung Ngi, cụt hai tay. Giải ngũ ngy 21-07-1968.

Sau 30-4-1975, bị thu hồi nh ở lng phế binh Thủ Đức, phải trở về qu hương Qung Ngi sinh sống. Được một thời gian bị vợ bỏ dẫn con ra đi. Từ đ cho đến nay sống nương nhờ người chị ruột nay tuổi đ gi, cuộc sống gia đnh đi rch, cơ cực, bản thn tn phế nn l một gnh nặng v khng gip đỡ g được cho chị. Rất mong được sự gip đỡ của qu vị n nhn hải ngoại.

>>> Thư tuyn dương của Tổng thống Hoa Kỳ

>>> Chứng nhận cho php mang huy chương Danh dự của Tổng thống Hoa Kỳ

>>> Chứng thư qun vụ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

28-12-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)