THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN THÁI THANH

Địa chỉ: đội 14, La Hà 4, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 10-10-1932. Số quân 32/550.609, binh I, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh