TPB NGUYỄN THANH HÙNG

Địa chỉ mới (4/2011): 548/86 Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, Saigon.

Sinh ngày 26-11-1954. Số quân 74/106.359, đại đội 2, tiểu đoàn 73, Biệt Động Quân, KBC 7528.

Tiểu đoàn trưởng lúc đó là thiếu tá Nguyễn Công Triệu. Đại đội trưởng là trung úy Bùi Văn Thật. Sau trung úy Thật thuyên chuyển về liên đoàn 6 Biệt Động Quân và tử trận tại Bồng Sơn, Tam Quan.

Ngày 15-3-1974, trong lúc chờ trực thăng vận tại sân bay Lại Khê (Chơn Thành, quốc lộ 13) để tiếp ứng cho tiểu đoàn 92 BĐQ đang đồn trú tại căn cứ Tống Uy Chân, ông bị trúng pháo kích khiến cho khuôn mặt bị biến dạng, hư một mắt, ảnh hưởng đến thần kinh vì còn vài mảnh đạn trong đầu.

Trong khi còn điều trị tại Tổng y viện Cộng Hòa thì biến cố 30-4-1975 xảy ra khiến cho ông mất hết tất cả giấy tờ liên quan tới binh nghiệp.

>>> CMND

ĐT: 016-5559-9330 (cập nhật tháng 4/2011)


Cập nhật của TLBT:

July-18-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-30-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)