TPB NGUYỄN THÀNH KHANG

Địa chỉ: C4/166 ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1954. Số quân 74/155.217, đại đội 2/44 biệt động quân.

Ông bị thương cụt chân phải năm 1974.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Giấy chuyển viện

>>> CMND 270618234


Cập nhật của TLBT:

Jan-19-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).