THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN THANH SANG

Địa chỉ: xm 7, thn Din Trường, x Phổ Khnh, huyện Đức Phổ, Qung Ngi.

Sinh 1951. Số qun 71/129.385, hạ sĩ.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

ng bị thương m mắt tri, cụt tay phải, mất 3 ngn tay tri.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210721010


Cập nhật của TLBT:

Ngy 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh