THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN THIỆN

Địa chỉ: đội 7, thôn Diêm Tụ, xă Vinh Thái, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 3-7-1940. Số quân 63/101.213, hạ sĩ, đại đội 2/2/3/1 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái ngày 11-6-1972

>>> Báo cáo tổn thất

>>> CMND 190639626


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh