TPB NGUYỄN TÍCH

Địa chỉ: 155/12/1 đường 14, tổ 1, Bến Cát, P. Phước B́nh, Q. 9, Saigon

Số quân: 200245  

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

11-07-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

28-12-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)