TPB NGUYỄN VĂN ÂN

Địa chỉ: 1/70 đường 01BN, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương.

ĐT: 06503743029

Sinh năm: 1950. Số quân: 50/364624. Đơn vị: đại đội 262, địa phương quân, chi khu Châu Thành, tiểu khu Bình Dương.

Bị thương ngày: 29-6-1969. Thương tật: Cụt hai chân. 

Gia cảnh: Vợ mất, nương nhờ con.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jun-10-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)