TPB NGUYỄN VĂN BÔN

Địa chỉ: 2490 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Saigon.

Sinh 25-04-1954.

Số quân: 74/135425, cấp bậc hạ sĩ, đại đội 1, tiểu đoàn 2, thủy quân lục chiến, KBC 3335.

Ông bị thương cột sống ngày 23-6-1973 , liệt hai chân 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 12-10-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 26-02-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)