TPB NGUYỄN VĂN CHÁNH

(Cập nhật 12/2009) Địa chỉ mới: 90/22 đường số 28, P. 6, Q. Gò Vấp, Saigon

Số quân: 73/132.064  

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 11-07-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)