THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN ĐẠT

Địa chỉ: 30 Tăng Bạt Hổ, Huế.

Sinh ngày 16-09-1953, số quân 73/207.052, trung sĩ, chi đoàn 2/11 thiết giáp.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương vào mùa hè đỏ lửa tại Cổ thành Quăng Trị, cụt chân trái, hư chân phải.

Gia cảnh:

Một vợ, ba con đều c̣n đi học. Cháu gái lớn nhất học lớp 12, cháu trai kế học lớp 11 cùng trường Hai Bà Trưng (Đồng Khánh cũ). Cháu út học lớp 3. Các cháu đi học thiếu thốn mọi bề dù rằng cha mẹ rất chuộng sự học của con...

>>> Xin coi thêm thư ở đây: trang 1   trang 2

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh