TPB NGUYỄN VĂN ĐỨC

Địa chỉ: 252 tổ 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai.

Tel: 0973125266.

Sinh ngày 01-12-1952.

Số quân: 72/101303. Đơn vị: đại đội 1, tiểu đoàn 2/3, sư đoàn 1 bộ binh, KBC 4848.

Bị thương ngày 28-4-1974 tại Mỹ Tàu, Thừa Thiên, Huế: cụt hai chân, mù mắt trái.

>>> Giấy nghỉ phép

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Aug-26-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)