TPB NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG

Địa chỉ: 197/2 Dốc Mơ 1, Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 25-8-1951. Số quân 71/108.090, binh I, biệt động quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương mù hai mắt ngày 30-4-1970 tại Campuchia.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> Thư xin cứu trợ

>>> CMND 270599436


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh