THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN GIÁO

Địa chỉ: 124/106/34 xô viết nghệ tĩnh, p. 21, q. B́nh Thạnh, Saigon.

Sinh 7-7-1947. Số quân 67/824.832, hạ sĩ, tiểu đoàn 2, trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh, KBC 4772.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương tháng 9-1974 tại Phú Giáo, B́nh Dương, cụt chân phải, liệt chân trái, mổ bụng.

>>> Giấy nghỉ phép

>>> Phiếu giải phẩu

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh