THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN HNG

Địa chỉ: đội 7, xm An Ha, x Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Qung Ngi.

Sinh 9-9-1949. Số qun 69/205.826, hạ sĩ.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

ng bị thương cụt chn phải ngy 8-1-1970 tại Qung Ngi.

>>> Bản co tri

>>> CMND 210129126


Cập nhật của TLBT:

Ngy 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $50 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh