TPB NGUYỄN VĂN LANG

Địa chỉ: 763/2/26 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Saigon.

Sinh ngày 09-09-1950. Số quân 70/130904, trung sĩ, tiểu đoàn 3 TQLC, KBC 3337. Tiểu đoàn trưởng là trung tá Phạm Văn Sắc.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 23-1-1970, trong chiến dịch U Minh, Cà Mau, bị thương cụt 1 chân phải, chân trái bị thương nặng ở khúc giữa đầu gối và c̣n nhiều miểng đạn, cấp độ tàn phế 90%. Đang bị bệnh viêm gan C. Vợ thường đau ốm luôn, con c̣n nhỏ đang đi học.

>>> Bảng cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 28-9-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 11-7-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)