TPB NGUYỄN VĂN LỘI

Địa chỉ: thôn Liễu Nam, xă Hương Xuân, huyện Sơn Trà, Thừa Thiên, Huế.

Sanh ngày 01-09-1953, số quân 54/571.987, đại đội 2, tiểu đoàn 111, địa phương quân.

Thương tích và gia cảnh:

Ngày 03-08-1974, ông bị thương cụt hai chân.

Chưa kịp có hồ sơ th́ miền Trung thất thủ.

>>> Đơn xin trợ giúp nhân đạo

>>> CMND # 210554287


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)