TPB NGUYỄN VĂN NGỘ

Địa chỉ: 101, ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An.

Tel: 0164-270-9426

Sanh ngày 09-1-1954. Số quân 54/615.113, đại đội 206, địa phương quân, chi khu Bình Phước, tiểu khu Long An.

Ông bị thương 22-1-1972, cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Thư cảm ơn)