TPB NGUYỄN VĂN NGÔN

Địa chỉ: thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 19-01-1942.

Số quân: 62/202.763, cấp bậc hạ sĩ nhất.

Bị thương ngày 23-12-1969 cụt hai chân 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-29-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)