TPB NGUYỄN VĂN TÊN

Địa chỉ: 724/16 Phạm Thế Hiển, p. 4, q. 8, Saigon.

Tel: 090.387.2534

Sinh 22-11-1949. Số quân: 69/144.816, hạ sĩ, tiểu đoàn 33, liên đoàn 5, biệt động quân, KBC 3446.

Bị thương 1970 tại Giồng Ông Tố, cụt bàn chân trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 


Cập nhật của TLBT:

Sep-30-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)