TPB NGUYỄN VĂN THỂ

Địa chỉ: 261 ấp Long Khánh, thị trấn Trà Lộc, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Sanh 1940, số quân 448.729, nghĩa quân, đơn vị 4, Quảng Trị, KBC 4685.

 

Thương tích và gia cảnh:

Năm 1969, ông bị thương mù hai mắt và cụt chân phải tại Trà Lồng.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Đơn xin giúp đỡ

>>> CMND # 363564723


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)