TPB NGUYỄN VĂN THỈNH

Địa chỉ: đội 6, thôn An Giang, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Sanh ngày 12-12-1947, số quân 67A/104.206, binh nhì, TQLC.

 

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương mù hai mắt.

Vợ bỏ, con cũng không giúp đỡ được ông vì gia cảnh người nào cũng khổ.

>>> Căn cước cũ


Cập nhật của TLBT:

13-02-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)