THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN VIỆT

Địa chỉ: thôn Sung Túc, xă Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 20-3-1947. Số quân 190.620, nghĩa quân, trung đội 237 thuộc chi khu Tư Nghĩa, tiểu khu Quăng Ngăi.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 1972, ông bị thương cụt hai chân sát háng và tay trái bị tàn phế 50%.

Năm 1975, chạy giặc và nhà bị cháy nên mất hết giấy tờ.

>>> Đơn xin cứu trợ nhân đạo

>>> CMND 212186999


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh