TPB NGUYỄN VIỆT DƯƠNG

Địa chỉ: ấp 2, xã Tân An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Số quân: 55/775.891.

Bị thương: cụt chân phải.

>>> Giấy nghỉ phép


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-25-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)