TPB NGUYỄN VIẾT HƯỜNG

Địa chỉ: tổ 1, thôn 5, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Tel: 0907140024

Sinh 03-6-1942. Số quân: 164.170, binh nhất, đại đội 745, địa phương quân, KBC 4032. Chỉ huy trưởng lúc đó là đại úy Lê Đức Bằng.

Ông bị thương ngày 20-1-1970 tại chi khu Hậu Đức, cụt chân phải.

>>> Căn cước quân nhân

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jul-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)