TPB NGUYỄN VIẾT QUÝ

Địa chỉ: 19/11 ấp Phước Hữu, xã Long Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Sinh ngày 16-8-1954, số quân 54/772.443, binh 1. Bị thương mù hai mắt. Mổ tim đầu năm 2006.

>>> Giấy nghỉ phép 29 ngày

>>> Phiếu trả lương

>>> CMND

>>> Giấy ra viện mổ tim


Cập nhật của TLBT:

Ngày 04-12-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)