TPB NGUYỄN XUÂN MAI

Địa chỉ: tổ 18, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Sinh 2-10-1940. Số quân 60/120.327, hạ sĩ, chủ lực quân.

Ông bị thương cụt chân trái, gãy ống quyển chân phải.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 25-3-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)