TPB PHẠM CÒ

Địa chỉ: khu vực 2, thôn Lai Thành, xã Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1946. Số quân 46/343.026, hạ sĩ I, đại đội 224, địa phương quân, tiểu khu Thừa Thiên, KBC 4699.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 21-2-1971, ông bị thương cụt hai chân tại căn cứ Ti Bon, huyện Hương Trà.

Ông đang bị bệnh sạn thận, cần phải mổ, nhưng vì không có tiền nên đành xuất viện mang bệnh về nhà nằm chịu đau.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Nghị định cấp dưỡng

>>> Giấy ra viện


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-1-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)