THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM MỸ

Địa chỉ: thôn Kỳ Thọ Nam 2, xă Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quăng Ngăi.

Sinh 18-7-1950. Số quân 70/201.924, binh 1, chủ lực quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 3-1-1970 tại Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi, cụt hai chân và cụt tay phải, 100%.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh