TPB PHẠM TẤN THÀNH

Địa chỉ: xóm 1, thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Sinh 15-01-1935.

Số quân: 205365, cấp bậc trung đội phó, đơn vị BĐH 110, chi khu Bình Khê.

Bị thương 31-3-1975, mù hai mắt 100%.

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền.)

Mar-25-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền.)