THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM THƠ

Địa chỉ: xóm 7, thôn An Hội Nam 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 2-2-1946. Số quân 66/202.866, trung sĩ, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương miểng đạn nằm ở ống tủy sống đốt D11 đưa đến liệt 2 chân. Chân trái bị miểng đạn nhiều lần chữa lành rồi tái phát nên đành phải cắt cụt chân trái vào ngày 19-4-2004.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 212219586


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh